Contra el risc, prevenció

L’objectiu de MC Mutual és transformar la seva formació en Prevenció de Riscos Laborals en una experiència gamificada que permeti aprendre els principals conceptes sobre PRL d’una forma innovadora i lúdica.
En MQL proposem un Game Learning que ajudi a identificar situacions de risc i possibles conseqüències i a interioritzar accions i mitjans preventius per a cada risc, promovent l’interès i la motivació dels alumnes durant tota l’experiència.
En la nova formació PRL gamificada, l’usuari ha de salvar als Tualis en risc en escenaris que representen els espais de treball de MC Mutual i les tasques més habituals. Identificant situacions de risc l’alumne guanya cartes amb cada acció preventiva per a desbloquejar l’accés als següents nivells: dos casual games de bones pràctiques apreses i el Gran repte o avaluació final.

MC Mutual és la Mútua col·laboradora de la Seguretat Social. La seva missió és cuidar de la salut laboral de les persones. Compten amb 1.800 professionals donant servei a més de 160.000 empreses mutualistes. Si vols saber més sobre MC Mutual, vés a www.mc-mutual.com

Otros proyectos: