ES | EN | CA

Mexcat Innovation In Learning S.L. (d’ara endavant, MQL) és titular del website www.masquelearning.com

1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el que es disposa en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i l’article 4, apartat Quatre de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació, relatius en haver d’informació dels Prestadors de Serveis de la Societat de la Informació, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és Mexcat Innovation In Learning S.L., amb domicili en Independència, 98 local 2, L’Hospitalet de Llobregat, amb número de C.I.F: B-65842908, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 43345 foli 15, Fulla B 426049 inscripció 1a. Correu electrònic de contacte contactacon@masquelearning.com.

2. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquesta website de MQL atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides.

3. ÚS DEL PORTAL:

La website www.masquelearning.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet, pertanyents a MQL o als seus llicenciadors, als quals l’USUARI pugui tenir accés.

Si bé MQL actua de bona fe, no es fa responsable, directa o subsidiàriament, de quantes reclamacions puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests continguts.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta website. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya sobre la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MQL ofereix a través de la website www.masquelearning.com i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MQL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

MQL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

4. MQL per si o com a cessionària o licenciataria, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web www.masquelearning.com, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen, entre altres, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc…), que són titularitat de MQL o bé dels seus llicenciadors.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MQL. L’USUARI podrà visualitzar els elements i continguts d’aquesta pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació amb finalitats comercials, així com la seva modificació, alteració o descompilación. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en aquesta pàgina web.

Així mateix l’USUARI s’abstindrà d’utilitzar els continguts d’aquesta pàgina web per a incloure’ls en una altra pàgina web.

5. MQL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat d’aquesta web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

6. MQL es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquesta website, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

7. MQL podrà utilitzar cookies per a personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’USUARI per aquesta web. Les cookies s’associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’USUARI. L’USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per MQL, sense que això perjudiqui la possibilitat de l’USUARI d’accedir als Continguts.

8. En el cas que en aquesta web es disposessin enllaços o hipervínculos cap a altres llocs d’Internet, MQL no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas MQL assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. MQL es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a aquesta web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. MQL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda d’aquesta web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MQL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

CA EN ES